Long Integer

Why Trust Techopedia

What Does Long Integer Mean?

A long integer is a data type in computer science whose range is greater (sometimes even double) than that of the standard data type integer. Depending on the programming language and the computer machine processor, the size of the long integer will vary. In some programming languages, the size of the long integer is standard and fixed across different platforms, while in others, it depends on the processor. There are certain programming languages that do not make use of long integers, but they are used in many programming languages for holding a long range of values, especially during mathematical computations.

Advertisements

Techopedia Explains Long Integer

Like a standard type integer, long integers are represented as a set of binary digits. Long integers can be unsigned (representation of non-negative integers) or signed (representation of negative integers). Most programming language have defined the minimum and maximum value of the integers that can be represented by long integers.

The size of long integers in different programming languages is as followers:

  • ANSI C: Minimum 4 bytes
  • C++: Minimum 4 bytes
  • Visual Basic: Minimum 8 bytes
  • SQL Server: Minimum 8 bytes
  • C#: Minimum 8 bytes
  • VB.Net: Minimum 8 bytes
  • Java: Minimum 8 bytes
  • Pascal: Minimum 8 bytes

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…