Public

Why Trust Techopedia

What Does Public Mean?

Public is a keyword that is used as an access modifier for methods and variables. A variable (field) or a method declared as public is visible to and may be accessed by all classes defined in different packages.

Advertisements

Techopedia Explains Public

The public keyword is used in many object-oriented programming languages (OOPL), including C++, Java, C# and Visual Basic.NET (VB.NET). A public member is loosely bound to a class and less restrictive than a private member. Variables or fields that are declared public have no accessibility restrictions. A private member, however, is only visible in its class.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…