Communications Security

Why Trust Techopedia

What Does Communications Security Mean?

Communications security (COMSEC) ensures the security of telecommunications confidentiality and integrity – two information assurance (IA) pillars. Generally, COMSEC may refer to the security of any information that is transmitted, transferred or communicated.

Advertisements

Techopedia Explains Communications Security

There are five COMSEC security types:

Cryptosecurity: This encrypts data, rendering it unreadable until the data is decrypted.
Emission Security (EMSEC): This prevents the release or capture of emanations from equipment, such as cryptographic equipment, thereby preventing unauthorized interception.
Physical Security: This ensures the safety of, and prevents unauthorized access to, cryptographic information, documents and equipment.
Traffic-Flow Security: This hides messages and message characteristics flowing on a network.
Transmission Security (TRANSEC): This protects transmissions from unauthorized access, thereby preventing interruption and harm.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…