Information and Content Exchange

Why Trust Techopedia

What Does Information and Content Exchange Mean?

Information and Content Exchange (ICE) is an XML-based standard protocol that uses client/server architecture for content syndication via the Internet. This is a way of making the content available to other websites and providing exposure across numerous online platforms for the content-originating website. The XML protocol allows both the content originator and receiver to communicate with an agreed-upon language, and sometimes (if applicable) at an agreed-upon price.

Advertisements

ICE is used for business-to-business (B2B) asset management, often for publishing content and/or e-commerce; however, nearly every element of the B2B asset exchange is automated.

Techopedia Explains Information and Content Exchange

The ICE server is often integrated with a content management system. Neither the sender nor the receiver needs to be concerned with manual formatting; the XML metatags define the message content format for communications between servers.

Other implementations of ICE include TwICE, a Java implementation of ICE 2.0, and Rice, a Ruby implementation of ICE 1.1. Both are maintained by Jim Menard. The Java implementation of ICE 1.1 is called ICEcubes, but it has not been actively maintained since 2000.

Developing ICE is open and the language is not intended to be proprietary.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…