Event-Stream Processing

Why Trust Techopedia

What Does Event-Stream Processing Mean?

Event-stream processing (ESP) is a group of technologies engineered to facilitate the generation of event-driven information systems. ESP is comprised of basic elements like event visualization, event databases, event-driven middleware and event processing languages (also known as complex event processing (CEP).

Advertisements

Although ESP and CEP are slightly different, they are often used interchangeably.

Techopedia Explains Event-Stream Processing

ESP processes data from various sources in an attempt to identify meaning within complex patterns of events. In order to do this, ESP uses techniques such as:

  • Detecting complex patterns among a group of events
  • Event correlation and abstraction
  • Determining the hierarchy of events
  • Determining the relationships between events, which may include causality, membership and timing.

ESP is used to conduct algorithmic securities trading, to detect fraud and to aid in the provision of location-based telecommunication services.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…