Open Systems Interconnection Model

Why Trust Techopedia

What Does Open Systems Interconnection Model Mean?

The Open Systems Interconnection (OSI) Model is a conceptual and logical layout that defines network communication used by systems open to interconnection and communication with other systems.

Advertisements

The model is broken into seven subcomponents, or layers, each of which represents a conceptual collection of services provided to the layers above and below it. The OSI Model also defines a logical network and effectively describes computer packet transfer by using different layer protocols.

The OSI Model may also be referred to as the seven-layer OSI Model or the seven-layer model.

Techopedia Explains Open Systems Interconnection Model

The OSI Model was developed by the International Organization for Standardization (ISO) in 1978. While working on a network framework, ISO decided to develop the seven-layer model.

OSI’s seven layers are divided into two portions: hot layers and media layers. The hot portion includes the application, presentation, session and transport layers; the media portion includes the network, data link and physical layers.

The OSI Model works in a hierarchy, assigning tasks to all seven layers. Each layer is responsible for performing assigned tasks and transferring completed tasks to the next layer for further processing. Today, many protocols are developed based on the OSI Model working mechanism.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…