Java ME WTK

Why Trust Techopedia

What Does Java ME WTK Mean?

Java ME WTK is a toolbox, or wireless toolkit, for developing wireless applications, which are based on the Java ME (Micro Edition) connected limited device configuration (CLDC) and the mobile information device profile (MIDP). The Java ME WTK is now part of the Java ME SDK (software development kit) 3.0.

Advertisements

Techopedia Explains Java ME WTK

The Java ME WTK can be used independently as a standalone program or in conjunction with a graphical integrated development environment (IDE)) like the Netbeans Mobility Pack.

When used as a standalone, users can work either through the KToolbar, a minimalist graphical interface, or through its command line. They can then create Java Archives, Java Application Descriptors or mobile applications.

When the Java ME WTK is integrated into an IDE, developers can interact with it through either the IDE’s menus or the command-line interface.

The WTK has three main components:

  • A User Interface: This automates tasks used for creating MIDP applications.
  • An Emulator: This simulates a mobile phone and serves as a testing environment for the created apps.
  • A Collection of Utilities: These include a text messaging console and some cryptographic tools.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…