Application Client Module

Why Trust Techopedia

What Does Application Client Module Mean?

In Java Platform 2, Enterprise Edition (J2EE), an application client module contains a Java application that connects to a J2EE server and uses its resources.

Advertisements

An application client module contains the application client deployment descriptor and one or more classes. In J2EE, a module contains one or more J2EE components, as well as a component deployment descriptor of the corresponding container type.

Techopedia Explains Application Client Module

There are four types of J2EE modules:

  • Application client module: Contains an application client deployment descriptor, which is an Extensible Markup Language (XML) file with an .xml extension, in addition to class files, which are packed as Java Archive (JAR) files with .jar extensions.
  • Enterprise JavaBeans (EJB) module: Contains an EJB deployment descriptor and class files.
  • Web module: Contains a Web application deployment descriptor, servlet class files and Java Server Pages (JSP) files.
  • Resource adapter module: Contains Java interfaces, classes, libraries, documentation and a resource adapter deployment descriptor.

An application client module includes server-side client routines, and the required resources are contained within the application client projects.

An application client component may only be executed after it is assembled as a J2EE module and installed in its container.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…