Comments

Why Trust Techopedia

What Does Comments Mean?

Comments, in Java, explain the actions of a particular piece of code. They are used to provide a summary of the code in plain English to help future developers better understand the code.

Advertisements

Techopedia Explains Comments

There are five types of comments in Java:

Block comments give a file or method overview and also may be used within a method. A block comment method is declared as follows:
/*
*block comment describing the overview of the code.
*/

Single-line comments are short comments that may be written in a single line. If a single-line comment does not fit in the same line, a block comment must be used. The following is an example of a single-line comment:
If (conditional statement) {
/* execution of conditional statement*/

}
/* is the delimiter for a single-line comment.

Trailing comments are very short comments written in the same line of code that is being described. The delimiters are /*…*/.

End of line comments are written at the end of the line, and the delimiter is //.

Documentation comments, written before the declaration, are used to explain Java interfaces, classes, constructors, methods and fields. The delimiters are /**…*/.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…