Enterprise Bean

Why Trust Techopedia

What Does Enterprise Bean Mean?

An enterprise bean (EB) is a server-side Java application component that encapsulates the business logic of an application and runs in an Enterprise JavaBeans (EJB) container.

Advertisements

The three EB types are as follows: Session bean, entity bean and message-driven bean.

Techopedia Explains Enterprise Bean

EBs simplify large and distributed system development in the following ways:

  • The EJB provides security authorization and transaction management services at the system level, which allows bean developers to focus on business logic.
  • Client developers only focus on client presentation because business logic is encapsulated in the EB.
  • Clients are thinner, which is a major advantage for devices with limited resources.
  • EBs are portable components, which allows application assemblers to create new beans from existing beans.

For example, if an enterprise application’s (EA) function is to verify bank account information, such as balances and other transactions, then the application EB contains all methods invoked when a client accesses the same bank account information. Thus, an EB contains the code that fulfills the application’s actual function.

EBs simplify the development process of large EAs and are used under a variety of conditions, including the following:

  • When application components are distributed across many machines
  • When ensuring the integrity of concurrent and shared user data access
  • When an application has different clients
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…