Thread Synchronization

Why Trust Techopedia

What Does Thread Synchronization Mean?

Thread synchronization is the concurrent execution of two or more threads that share critical resources. Threads should be synchronized to avoid critical resource use conflicts. Otherwise, conflicts may arise when parallel-running threads attempt to modify a common variable at the same time.

Advertisements

Techopedia Explains Thread Synchronization

To clarify thread synchronization, consider the following example: three threads – A, B, and C – are executed concurrently and need to access a critical resource, Z. To avoid conflicts when accessing Z, threads A, B, and C must be synchronized. Thus, when A accesses Z, and B also tries to access Z, B’s access of Z must be avoided with security measures until A finishes its operation and comes out of Z.

In Java, two synchronization strategies are used to prevent thread interference and memory consistency errors:

  • Synchronized Method: Includes the synchronized keyword in its declaration. When a thread invokes a synchronized method, synchronized method automatically acquires the intrinsic lock for that method’s object and releases it when the method returns, even if that return was caused by an uncaught exception.
  • Synchronized Statement: Declares a block of code to be synchronized. Unlike synchronized methods, synchronized statements should specify the objects that provide the intrinsic lock. These statements are useful for improving concurrency with fine-grained synchronization, as they enable the avoidance of unnecessary blocking.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…