XML User Interface Language

Why Trust Techopedia

What Does XML User Interface Language Mean?

XML User Interface Language (XUL) is an interface markup language developed by Mozilla that enables developers to design applications that can run in both online and offline modes. XUL was introduced by Netscape in 1997 as part of what eventually became the Mozilla codebase.

Advertisements

Techopedia Explains XML User Interface Language

XUL is based on the core existing web standards – CSS, DOM and JavaScript. XUL relies on Gecko implementations, and, hence, it is not interoperable with non-Gecko standards. XUL does not have any formal specification. Widgets running on the Mozilla platform can be developed using XUL and ported across different platforms. Components of XUL documents include:

  • Content: The arrangement of UI components is defined in the documents that together constitute the contents of XUL files.
  • Skin: Skin is regarded as the customizable set of colors or patterns that can be associated with a given XUL user interface defined in the form of skin files. It may include CSS and image files.
  • Locale:Language changes can be incorporated in the user interface using internationalization and localization features provided by XUL.

XUL files contain both XML and HTML elements in addition to XUL elements defined using the XUL namespace. A MIME type text/xul can be associated with XUL documents. An XUL interface defines a mechanism for programming a set of disconnected widgets. Simple scripting can be used like JavaScript, or complex C++ code can be used to define widget behavior.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…