UNIX 98

Why Trust Techopedia

What Does UNIX 98 Mean?

UNIX 98 is an Open Group Specification. It is compliant with the Single UNIX Specification, version 2.

Advertisements

Techopedia Explains UNIX 98

UNIX is an operating system (OS) formulated in 1969 at Bell Labs as an interactive time-sharing system. It was never a proprietary OS and is not owned by the leading computer companies. UNIX also is written in a standard language and is comprised of many popular ideas, which led UNIX to become the primary available open standard OS.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…