Strongly Typed

Why Trust Techopedia

What Does Strongly Typed Mean?

Strongly typed is a concept used to refer to a programming language that enforces strict restrictions on intermixing of values with differing data types. When such restrictions are violated and error (exception) occurs.

Advertisements

Techopedia Explains Strongly Typed

Examples of strongly typed languages in existence include Java, Ruby, Smalltalk and Python. In the case of Java, typing errors are detected during compilation Other programming languages, like Ruby, detect typing errors during the runtime.

In strongly typed languages, the behavior of operations is more predictable compared to those of weakly typed languages. The downside is having to declare and type all variables and parameters – though some would argue this is simply good coding.

The differentiation between strongly typed languages and weakly typed languages is somewhat blurry. Some of the languages considered strongly typed actually allow concessions that make them weakly typed. Take C#, for example. While C# requires all its variables to have a defined type, it allows the programmer to disable dynamic type checking. Even Java, considered one of the most strongly typed programming languages, allows objects to be cast to other types.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…