Procedural Language/Structured Query Language

Why Trust Techopedia

What Does Procedural Language/Structured Query Language Mean?

Procedural language/structured query language (PL/SQL) is Oracle’s implementation of a structured query language (SQL) programming language extension. PL/SQL is a powerful tool that combines SQL’s querying ability with the added bonus of programming features.

Advertisements

Techopedia Explains Procedural Language/Structured Query Language

Beginning with Oracle7 in the early 1990s, Oracle first developed and offered PL/SQL. Since that time, PL/SQL has been included wherever SQL is offered. A separate Oracle PL/SQL engine inside the software is used to process the PL/SQL code.

Like SQL, PL/SQL follows a strict syntax-controlling structure. The PL/SQL code block consists of three main sections:

Declaration (optional): Declaration section introduction keyword is DECLARE.
Execution (mandatory): Main execution section introduction keyword is BEGIN.
Exception (optional): Exception handling section introduction keyword is EXCEPTION.
Thus, the layout appearance is structured as follows:

DECLARE
declaration_section
BEGIN
Program_execution
EXCEPTION
Exception_handling

Objects created only by using PL/SQL, rather than purely SQL, include functions, packages and procedures. However, most applications that run SQL code also support PL/SQL. Thus, database administrators and developers rarely separate SQL and PL/SQL code.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…