Software Agent

Why Trust Techopedia

What Does Software Agent Mean?

A software agent is an piece of software that functions as an agent for a user or another program, working autonomously and continuously in a particular environment. It is inhibited by other processes and agents, but is also able to learn from its experience in functioning in an environment over a long period of time.

Advertisements

Techopedia Explains Software Agent

Software agents offer various benefits to end users by automating repetitive tasks. The basic concepts related to software agents are:

  • They are invoked for a task
  • They reside in “wait” status on hosts
  • They do not require user interaction
  • They run status on hosts upon starting conditions
  • They invoke other tasks including communication

There are a number of different software agents, including:

  • Buyer Agents or Shopping Bots: These agents revolve around retrieving network information related to good and services.
  • User or Personal Agents: These agents perform a variety of tasks such as filling out forms, acting as opponents in games, assembling customized reports and checking email, among other tasks.
  • Monitoring and Surveillance Agents: These agents observe and report on equipment.
  • Data-Mining Agents: These agents find trends and patterns in many different sources and allow users to sort through the data to find the information they are seeking.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…