Enterprise Architecture

Why Trust Techopedia

What Does Enterprise Architecture Mean?

Enterprise architecture (EA) is a comprehensive operational framework that explores all of an organizations functional areas while defining how technology benefits and serves the organization’s overall mission. The technological aspect of EA defines the hardware, operating systems, programming and networking solutions a business employs and how those may be used to achieve its current and future objectives.

Advertisements

Techopedia Explains Enterprise Architecture

EA includes the following components: mission, stakeholders and customers, processes, applications and infrastructure, networks, and data.

EA facilitates improvement of processes in the following ways:

  • Discovering business processes that require change
  • Efficiently and continuously managing change via clearly defined documentation
  • Developing and implementing enterprise-wide procedures
  • Encouraging effective enterprise-wide communication, which, in theory leads to better decisions.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…