System Development Lifecycle

Why Trust Techopedia

What Does System Development Lifecycle Mean?

System development lifecycle (SDLC) is a process of information system (IS) development. Various SDLC models have been created and can be implemented, including waterfall, rapid prototyping, incremental, spiral, fountain, build and fix, synchronize and stabilize and rapid application development (RAD).

Advertisements

Incrementally defined SDLC stages include requirement gathering, investigation, testing, design, installation, implementation, integration and maintenance.

This term is also known as the software development lifecycle.

Techopedia Explains System Development Lifecycle

System development lifecycle is a detailed process requiring careful planning, execution and management. When not managed properly, the downside is scope creep, blown budgets, and stressed out developers!

A common SDLC model is waterfall, which involves the following series of sequential steps: Project planning, dDefining IS requirements, system design, development, integration, testing, installation and acceptance.

The spiral model runs through the waterfall process, developing a prototype with a subset group of requirements to be evaluated and re-run with new, added abilities, producing a new prototype. This process continues, and the prototype evolves, becoming more substantial with each growing development.

Rapid Application Development (RAD) is a process of quickly and cheaply developing an IS, and application users are always involved. Beginning with a high-quality system, RAD uses prototyping and development tools, including graphical user interfaces (GUIs), code generators and others.
The incremental model is a combination of linear (i.e., waterfall) and iterative (i.e., prototyping) models. In the incremental model, the IS development approach involves tackling individual project pieces. This may involve small waterfalls or using a waterfall followed by prototype models.

When developing a system, and number of models could be a fit. The best model depends on the project size and user involvement.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…