Advertising

Why Trust Techopedia

What Does Advertising Mean?

Advertising, in the context of computer networking, is the router characteristic for broadcasting network updates and changes.

Advertisements

Routers are intelligent networking devices that maintain network information via routing tables, which contain information such as routes, nodes, and network addresses, depending on configured protocols. Routing protocols enable the collection of neighboring router information, which is then advertised for all other nodes via the network.

Techopedia Explains Advertising

Advertising refers to broadcast messaging much in the same way that a marketing department advertises products to educate customers and includes detailed product information.

Routers use different protocols to collect and store all network routing table information, including nodes, router names, interface names, IP addresses and network addresses. The collected data is advertised over a network, which allows each node to update routing tables accordingly.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…