Front and Back Ends

Why Trust Techopedia

What Does Front and Back Ends Mean?

Front and back ends refer to the beginning and ending points that delineate computer hardware and user layers. The front end works at the top layer and interacts directly with end users. The back end refers to indirectly linked devices that respond to end user activities or requests, e.g., routers, network servers and e-mail servers.

Advertisements

Techopedia Explains Front and Back Ends

Front and back ends are the beginning and ending points of any software or network processing system.

The front end, which is the hardware device that protects the computer from traffic, is placed at the network link’s outer boundary. The back end is comprised of routers and/or servers (e.g., database and Web). Front and back ends have a broad application scope. The application’s front end receives direct user input, and the back end collects and manages user-inputted data.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…