Data Encapsulation

Why Trust Techopedia

What Does Data Encapsulation Mean?

Data encapsulation refers to sending data where the data is augmented with successive layers of control information before transmission across a network. The reverse of data encapsulation is decapsulation, which refers to the successive layers of data being removed (essentially unwrapped) at the receiving end of a network.

Advertisements

Techopedia Explains Data Encapsulation

When a network device sends a message, the message will take the form of a packet. Each OSI (open system interconnection) model layer adds a header to the packet. The packet is then covered with some information directing it onward to a destination; this is analogous to the address on a letter in which the actual message is carried inside the envelope. Similarly, the message in the packet is encapsulated with some information such as the address of next node, protocol information, the type of data and the source and destination addresses.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…