Concept of Operations

Why Trust Techopedia

What Does Concept of Operations Mean?

Concept of operations (CONOP) is a document describing what a system does in easily understood language allowing those without a technical background to know what it is and how it functions.

Advertisements

The CONOP can be used to get stakeholders in the system to agree on such understanding and knowledge and provide clarity of purpose to a project.

Techopedia Explains Concept of Operations

A CONOP helps an organization document in plain language what is required and what should be built for an information system. A CONOP should address any of the following items:

  1. The system’s function in the organization
  2. The stakeholders themselves, who could be users of the system, people developing the system or anyone who depends on the system
  3. The system’s purpose

For the CONOP to be effective, information on the following is needed:

  1. How the system will be used
  2. Recorded goals
  3. System requirements
  4. A project plan leading to creation of the system

Stakeholder buy-in and support is required for the project to move forward as planned. Stakeholders also should be involved throughout the project to ensure that the system is being built according to plan and will meet the recorded and expected goals.

Various scenarios should be developed to lay out how the system would perform if certain events were to occur. This is often done through the use of flow charts and other visual aids.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…