Host Identity Protocol

Why Trust Techopedia

What Does Host Identity Protocol Mean?

Host Identity Protocol (HIP) is a host identification technology used for IP networks. The Internet has two namespaces: DNS and IP address. HIP is used to separate the locator roles and the end point identifiers of IP addresses. This means it separates host identity from its location. HIP also introduces host identity (HI) namespace.

Advertisements

Host Identity Protocol is used for multihoming and provides mobility across IP address families such as IPv4 and IPv6.

Techopedia Explains Host Identity Protocol

All the communication over Internet, and data transmission, are handled by DNS and IP address, the two namespaces. IP address namespaces have two responsibilities:

  1. Managing the overall network interface
  2. Handling the location-name

Therefore, it is clear that IP addresses are fully responsible for separating/distinguishing between packet delivery to end nodes and individual hosts.

The HIP protocol enables the system to use mobile computing and multihoming. The location of any host is responsible for routing data packets according to the IP addresses mentioned against their nodes. In HIP networks, IP addresses are eliminated and replaced with cryptographic host identifiers. These identifiers are self-generated.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…