Elk Cloner

Why Trust Techopedia

What Does Elk Cloner Mean?

Elk Cloner is a boot sector virus and one of the earliest microcomputer viruses. It fiercely invades a computer’s hardware, but it also has the ability to copy itself onto other computers. As soon as a computer boots from a floppy disk carrying the virus, the virus copies itself into the computer’s memory. Later on, when another clean disk is inserted into the computer, the Elk Cloner virus automatically copies itself onto the clean disk, resulting in a network-like infection.

Advertisements

The Elk Cloner virus was developed in 1982 by Rich Skrenta who was only 15 years old. He used it to attack millions of Apple II systems.

Techopedia Explains Elk Cloner

In 1982, 15-year-old high school student Rich Skrenta developed the Elk Cloner virus. Skrenta already had a reputation for developing computer tricks among his friends at a time before the word “virus” had even been conceived. While sharing computer games and software with his friends, Skrenta would change the floppy disks’ properties, forcing the users’ computers to shut down or display cruel messages on the screen. His friends soon became very cautious about any disks coming from Skrenta, which is how he came to develop the self-copying aspect of the virus. During his winter school vacation, Skrenta formulated a technique to alter floppy disks without actually touching them. His newly conceived idea was later called a boot sector virus.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…