DataReader

Why Trust Techopedia

What Does DataReader Mean?

A DataReader is a specific type of software built into parts of the Microsoft .NET (pronounced dot net) Framework. This object allows for reading data from a data source.

Advertisements

Techopedia Explains DataReader

The .NET Framework includes a suite of software called ADO.NET. In this general category, the DataReader is designed to parse a Tabular Data Stream from SQL or from a continuous stream of data. Taking an unbuffered stream of data, the DataReader can use a strong or weak typing approach to process that data. This involves how the program reads field values. Stronger typing can cause problems with types that do not fit a particular result. Weak typing can be more versatile. Using a DataReader, developers can access and modify data in relational databases or other systems.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…