Sensitive Compartmented Information

Why Trust Techopedia

What Does Sensitive Compartmented Information Mean?

Sensitive compartmented information (SCI) is information that needs extra protection above a top-secret security clearance level. SCI can come from various sources and has to have special handling, which involves controls to access. These controls are put in place by the head of the CIA, known as the director of central intelligence (DCI).

Advertisements

Only those with a special designation – obtained via a single scope background investigation (SSBI) – will be able to view SCI.

Sensitive compartmented information is often called codeword information.

Techopedia Explains Sensitive Compartmented Information

People who need to come into contact with information that is classified for their jobs will usually require a security clearance. The level of clearance needed equals the security rating of the materials the person will be permitted to view. The security rating an employee receives will dictate the highest-classified information to which they may gain access.

SCI material must be kept in a sensitive compartmented information facility (SCIF). The Department of Homeland Security (DHS) has a set of procedures for the establishment of SCIFs.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…