ANSI Bomb

Why Trust Techopedia

What Does ANSI Bomb Mean?

An ANSI Bomb is a type of Trojan virus that reprograms certain keys (including function keys), making them display color and unwanted graphics by use of character sequencing. ANSI bombs connect themselves to the ANSI.SYS driver, which is usually associated with a text file or mail message. By initiating destructive commands, escape sequences redefine keys in this bomb process.

Advertisements

Techopedia Explains ANSI Bomb

ANSI bombs have been around since 1996. Key commands, like “Enter”, also may malfunction, causing a system to crash. These types of Trojan viruses are not as harmful as other viruses because they typically do not launch to third-party systems.

An ANSI bomb can execute within ANSI systems, but the number of programs that require ANSI has reduced drastically. Current Windows versions no longer utilize ANSI terminal emulations.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…