While Statement

Why Trust Techopedia

What Does While Statement Mean?

The while statement, in C#, is an iteration statement that allows for the execution of an embedded statement conditionally for zero or more times. The embedded statement implies the code block that contains single or multiple statements to be executed within the while statement.

Advertisements

The while statement is one of the control flow statements in C# that enables the execution of a sequence of logic multiple times in a loop until a specific condition is false. Since the controlling expression that represents the condition is evaluated at the beginning of the execution of the while loop, there is a possibility of not entering the loop when the condition returns false in the first iteration.

The while statement is generally used when the number of iterations to be executed is not known and cannot be estimated. The while statement can also be used in a loop where the condition always remains true but there are exit conditions within the loop body statements.

Techopedia Explains While Statement

The while statement takes one parameter that specifies the Boolean expression representing the condition for the termination of the loop. In case of more than one condition, the Boolean expression can be built by combining multiple conditions with conditional logical operators (&& and ||) or Boolean logical operators (& and |).

The Boolean expression is evaluated while:

  • Entering the loop in the first iteration
  • The control reaches the end of the embedded statement of the while statement
  • The "continue" statement is executed within the loop

If the result of the evaluation of this expression is true, the control is transferred to the embedded statement. If the Boolean expression returns false, the control is transferred out of the while statement.

For example, the while statement can be used to print the numbers from one to 10 by providing an appropriate Boolean condition, along with the necessary update to the variable associated with the condition.

"Break", "return", "throw" and "goto" are the jump statements that can be used within the while loop to exit from the iteration of the statements embedded within that loop.

To terminate the while statement and avoid the occurrence of an infinite loop, the Boolean expression should be appropriately defined along with the proper initialization and update of the variables used in the expression.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…