Volume Boot Record

Why Trust Techopedia

What Does Volume Boot Record Mean?

A volume boot record (VBR) is the first sector in a data storage device that is not partitioned or the first sector in a partition of a data storage device that itself has undergone partition. Volume boot records often contain the computer code to initiate the boot process, or the code for loading and invoking a standalone program or operating system installed on the device or on the partition.

Advertisements

A volume boot record is also known as a partition boot sector or volume boot sector.

Techopedia Explains Volume Boot Record

An example of the volume boot record is the original DOS boot sector. Creation of a volume boot record happens when formatting of a partition occurs, and this would reside on the very first sector found on the partition. Volume boot records have two components: the disk parameter block and the volume boot code. The code contained in the volume boot record is operating-system specific. The code can be only invoked by either the machine’s firmware or by the code found in the boot manager or the master boot record.

If the code is invoked by the boot manager, then the process is known as chain loading. The volume boot record in certain file systems like FAT12 or FAT32 would also contain the BIOS parameter block, which provides the specific details and structures of the on-disk data structures used in the file system.

In case of corruption or incorrect configuration, volume boot record can be repaired by creating a new copy of the necessary code to the appropriate partition. The procedure for writing the new code will depend on the version of Windows in use.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…