Create, Retrieve, Update and Delete

Why Trust Techopedia

What Does Create, Retrieve, Update and Delete Mean?

Create, retrieve, update and delete (CRUD) refers to the four major functions implemented in database applications.

Advertisements

The CRUD functions are the user interfaces to databases, as they permit users to create, view, modify and alter data. CRUD works on entities in databases and manipulates these entities. Any simple database table enforces CRUD constraints.

Techopedia Explains Create, Retrieve, Update and Delete

For instance, a simple student database table adds (creates) new student details, accesses (reads) existing student details, modifies (updates) existing student data such as subjects, and deletes student details when students leave the school.

The commands corresponding to these operations in SQL are INSERT, SELECT, UPDATE and DELETE. INSERT adds new records, SELECT retrieves or selects existing records based on selection conditions, UPDATE modifies existing records and DELETE removes tables or records.

The most efficient way to accomplish CRUD in SQL is through stored procedures, which are automated and controlled by the person managing the procedure generation process. The individual SQL commands INSERT, SELECT, UPDATE and DELETE can be executed by a single statement that calls the stored procedure.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…