Blu-Ray Disk

Why Trust Techopedia

What Does Blu-Ray Disk Mean?

A Blu-ray disk (BD) is a high-capacity optical disk medium developed for recording, rewriting and playing back high definition video. It can store large amounts of data and was designed to supersede the DVD.

Advertisements

Blu-ray was jointly developed by a group of personal computer and consumer electronics companies called the Blu-ray Disc Association. Blu-ray disks support higher resolutions and more advanced video and audio formats compared to DVDs.

Techopedia Explains Blu-Ray Disk

Blu-ray technology gets its name from the blue-violet laser that is used to read Blu-ray disks. Compared to a DVD’s red laser, a blue laser permits more information to be stored at a greater density. For example, while a DVD can store 15 GB per layer, a Blu-ray disk can store 25 GB per layer, and dual-layer disks can hold up to 50 GB.

Compared to a DVD, Blu-ray also provides much higher resolution; while a DVD with standard definition can provide definition of 720×480 pixels, Blu-ray high definition has 1920X1080 pixel resolution.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…