Clustered Index

Why Trust Techopedia

What Does Clustered Index Mean?

A clustered index is a type of index where the table records are physically re-ordered to match the index.

Advertisements

Clustered indexes are efficient on columns that are searched for a range of values. After the row with first value is found using a clustered index, rows with subsequent index values are guaranteed to be physically adjacent, thus providing faster access for a user query or an application.

Techopedia Explains Clustered Index

In other words, a clustered index stores the actual data, where a non-clustered index is a pointer to the data. In most DBMSs, you can only have one clustered index per table, though there are systems that support multiple clusters (DB2 being an example).

Like a regular index that is stored unsorted in a database table, a clustered index can be a composite index, such as a concatenation of first name and last name in a table of personal information.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…