Time-Domain Reflectometry

Why Trust Techopedia

What Does Time-Domain Reflectometry Mean?

Time-domain reflectometry (TDR) identifies and measures errors related to aerial and underground cable and fiber optic wiring through the analysis of pulse reflection polarity.

Advertisements

The TDR technique accurately detects errors and bugs in amplitude, frequencies and other electrical signatures.

TDR variations include Spread-Spectrum Time-Domain Reflectometry (SSTDR) and Coherent Optical Time Domain Reflectometry (COTDR).

Techopedia Explains Time-Domain Reflectometry

TDR is a key diagnostic technique for high-speed digital circuit systems.

TDR begins with system energy pulse signals transmitted to conductors. Subsequent reflected energy is then observed. Transmission variance detection is enabled by studying reflection shape, magnitude and duration.

Advertisements

Related Reading

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…