Logical Data Modeling

Why Trust Techopedia

What Does Logical Data Modeling Mean?

Logical data modeling is the process of representing data architecture and organization in a graphical way without any regard to the physical implementation or the database management system technology involved in storing the data. A logical data model provides all the information about the various entities and the relationships between the entities present in a database.

Advertisements

Techopedia Explains Logical Data Modeling

A logical data model represents the organization of a set of data by standardizing the people, places, things (entities) and the rules and relationships between them using a standard language and notation. It provides a conceptual abstract overview of the structure of the data.

Logical data modeling does not provide any information related to how the structure is to be implemented or the means (technologies) that are needed to implement the data structure shown. It is a technology-independent model of data that is developed from the initial structures identified by the conceptual model of data. Some of the information presented by a logical data model includes the following:

  • Entities
  • Attributes of entities
  • Key groups (primary keys, foreign keys)
  • Relationships
  • Normalization
Advertisements
Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…