Word-of-Mouth Marketing

Why Trust Techopedia

What Does Word-of-Mouth Marketing Mean?

Word-of-mouth marketing (WOMM) is the technique of promoting a product, service or business by soliciting positive comments from satisfied customers. Word of mouth marketing is an interactive process such that customers are collaborating with the business, product or service for which they have derived enough satisfaction that they are willing to speak out about it and even recommend it to others.

Advertisements

Techopedia Explains Word-of-Mouth Marketing

Word of mouth marketing isn’t new. The term was coined in the early 70s by George Silverman who was a mathematician and statistician. Silverman noticed that within a physician focus group he was conducting that very few had experienced satisfaction with a certain pharmaceutical product. Yet those with conversely positive experiences were able to sway the cynical physicians as well as those who no longer used the product.

The difference now is that social media has made word of mouth marketing even more important. Happy customers can create a buzz faster, and to a larger audience than they were able to prior to social media and the Internet.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…