Daily Build and Smoke Test

Why Trust Techopedia

What Does Daily Build and Smoke Test Mean?

A Daily Build and Smoke Test (DBST) is a real-time software detection and repair procedure. The daily build is the everyday practice of creating a new software build of the latest version of the program, while smoke testing is done on the software build to find out any immediate bugs.

Advertisements

The DBST’s primary objective is to test applications and software for bugs or incompatibility issues and prevent additional or compounded future issues.

Techopedia Explains Daily Build and Smoke Test

The concept of a daily build and smoke test was developed to resolve development issues related to projects with multiple application teams. This test benefits application integration because incompatibility issues are diagnosed and corrected in real-time. For example, a properly executed application may present a bug or error within a 24-hour period. Proper DBST implementation facilitates expedited diagnosis and repair.

The DBST also attempts to ensures total project quality because software remains in a continuous state that adheres to standard requirements, versus arbitrary quality tuning, which drains development time and resources. Many consider a DBST is to be a best practices for software development.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…