Amazon Simple Queue Service

Why Trust Techopedia

What Does Amazon Simple Queue Service Mean?

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) is a cloud computing tool that distributes the communication of different processes, applications and services hosted on the same system or network. Amazon SQS provides a queued cloud platform for message creation, transport and dissemination. Amazon SQS is part of Amazon Web Services (AWS).

Advertisements

Techopedia Explains Amazon Simple Queue Service

Amazon SQS provides interprocess and intercomponent communication for services in the AWS suite, including Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) and Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Amazon SQS messages are stored on the cloud server in closest proximity to the host application, reducing latency and providing instant availability to the consuming process.

Amazon SQS enforces security and access control features over these message queues and only allows access to authorized users, application and processes. Amazon SQS is primarily implemented in scenarios where a complete application or workflow process is distributed across different remote servers and requires a specialized messaging system for the communication and completion of user generated requests.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…