Automated Data Tiering

Why Trust Techopedia

What Does Automated Data Tiering Mean?

Automated data tiering is the process of copying, moving and storing data across tiered data storage devices or facilities. Automated data tiering enables the automatic movement of data between different storage types as required by business or application objectives.

Advertisements

Automated data tiering is also known as automated tiered storage.

Techopedia Explains Automated Data Tiering

Automated data tiering is performed through purpose-built software and hardware appliances, and works to continuously monitor the data that’s rotated within an organization’s storage tiers. It works on a predefined data policy that classifies data into various levels. For example, frequently accessed and critical data is moved to the storage tiers with the fastest access rates. Similarly, less used data is moved to lower-end storage media/tiers.

Solid state disks (SSD) incorporate principles of automated data tiering by having a built-in flash memory that stores frequently used data and applications for quicker access.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…