Business Intelligence 2.0

Why Trust Techopedia

What Does Business Intelligence 2.0 Mean?

Business intelligence 2.0 (BI 2.0) refers to business tools and technologies that provide new and unique features and capabilities. It differs from traditional data querying methods of business intelligence in that it incorporates service-oriented architecture and Web 2.0, thus bringing a more web- and browser-based approach to information gathering. Business intelligence focuses more on the context of data streams and on the insight rather than just information.

Advertisements

Techopedia Explains Business Intelligence 2.0

Service-oriented architecture (SOA) paved the way for BI 2.0, which facilitates real-time data gathering. BI 2.0 is also more web-oriented than traditional data querying and analysis tools.

The core features of BI 2.0 include:

  • SOA and Web 2.0 architecture
  • Real-time reporting
  • Event integration
  • Greater data insight
  • Contextual data
  • Actions initiated without intervention
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…