Cloud Storage API

Why Trust Techopedia

What Does Cloud Storage API Mean?

A cloud storage API is a specialized type of API set that facilitates the access, addition, editing and removal of data stored on a remote cloud storage server. It allows Web applications and services to access cloud storage from a cloud storage service provider in a programmatic manner.

Advertisements

Techopedia Explains Cloud Storage API

Web applications request services and operations from a remote cloud storage server through an integrated cloud storage API. Typically, these APIs are designed over REST and SOAP architectures that facilitate the retrieval of data stored over distributed database systems, such as cloud and Web storage mechanisms.

For example, the Google Cloud Storage API allows developers to program and manage data through its REST-oriented interface on Google Cloud Storage.

Cloud storage APIs also allow remote data management services, session initiation/termination and other storage management functionality.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…