Cloud Storage Gateway

Why Trust Techopedia

What Does Cloud Storage Gateway Mean?

A cloud storage gateway is a software or hardware networking device that provides connectivity and protocol translation services between a cloud storage service provider and local customer application. It is implemented on a local machine or application to facilitate data transfer between incompatible protocols, security and compression services.

Advertisements

A cloud storage gateway is also known as a cloud storage controller or cloud storage appliance.

Techopedia Explains Cloud Storage Gateway

A cloud storage gateway is designed to provide interoperability between different data protocols used in a client/server cloud architecture. It allows interoperability between the application programming interface (API) of a client’s REST/SOAP-based data storage and Internet SCSI (iSCSI), Fiber Channel (FC) and other cloud storage server system protocols.

Generally, cloud storage gateways are implemented as software gateways that provide a suite of services to facilitate seamless data transfer and retrieval between remote cloud storage servers, data compression for faster transfer, version management and control of entire storage snapshots and run-time encryption, which ensures secure data transmission.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…