Macintosh Computer

Why Trust Techopedia

What Does Macintosh Computer Mean?

The Macintosh computer (Mac) is a desktop computer by Apple that comes in a variety of form factors and designs. The Mac was the first affordable and successful computer packed with a graphical user interface (GUI) and mouse, although technically, Apple’s Lisa was the first commercial computer that included these components. Mac specs included the Motorola 68000 chip, a 512 x 342 black-and-white monitor, 128K of RAM and a floppy drive. At launch, it sold for $2,495.

Advertisements

The Macintosh computer is also known as Apple Macintosh, Mac, Apple Mac and thin Mac.

Techopedia Explains Macintosh Computer

In January 1984, the Mac was rebranded the Macintosh 128K, which also included expanded memory up to 512 KB. Introduced by Ridley Scott’s famed “1984” commercial, the Macintosh 128K followed the Apple I, II, III and Lisa. After only 100 days, Apple sold 70,000 units of the Macintosh 128K, which was released to revolutionize the market by giving users the ability to work without struggling through command interfaces. Later in 1984, the 512K, dubbed the “fat Mac,” replaced the 128K model.

Early Mac versions were not assigned model numbers, but the Macintosh label was branded on all machines. Later models were labeled Macintosh 128K and Macintosh 512K.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…