Google Apps

Why Trust Techopedia

What Does Google Apps Mean?

Google Apps is a Web-based and collaborative Software as a Service (SaaS) solution that customizes the proprietary Google platform and brand for businesses of all sizes, including large enterprises. Google Apps facilitates the provisioning of Google applications and user/enterprise management tools, including Gmail, Google Talk, Google Calendar, Google Docs, Google Videos and Google Cloud Connect.

Advertisements

Techopedia Explains Google Apps

Google Apps is backed by the same infrastructure and resources provided by the standard Google services. It features 99.9 percent uptime availability, administrative support, and other corporate support features explicitly described in the Google Apps Service Level Agreement (SLA).

Google Apps customizes applications for different industries, as described below:

  • Google Apps (free): Gmail (up to ten free email accounts), Google Calendar, Google Sites, and Google Docs
  • Google Apps for education: Free applications for schools
  • Google Apps for business: Paid version, which provides Web-based application tools for collaboration
  • Google Apps for government: Web-based and government certified collaboration tools
  • Google Apps for nonprofit: Collaboration and communication tools for U.S. nonprofit organizations
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…