Hosted Software

Why Trust Techopedia

What Does Hosted Software Mean?

Hosted software refers to software that is installed, hosted and accessed entirely from a remote server or location.

Advertisements

Hosted software is hosted and managed by the software manufacturer or a third-party vendor. Users can access it globally through the Internet.

Hosted software is also known as software as a service (SaaS), a cloud computing service model.

Techopedia Explains Hosted Software

Hosted software differs from typical software in its installation and accessibility. Unlike most software, which is housed on the user’s machine, hosted software-related data processing and computing is performed on the remote host server. End users can access this data through a compatible Web browser.

Generally, hosted software is provided as a service to end users, who are billed monthly on pay-per-use or per-license fee billing method. Because all programs are installed at a provider’s location, they are managed, upgraded and patched by the provider, ensuring that users always have access to updated, bug-free versions of the software they use.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…