Mobile Cloud Computing

Why Trust Techopedia

What Does Mobile Cloud Computing Mean?

Mobile cloud computing is an technique or model in which mobile applications are built, powered and hosted using cloud computing technology.

Advertisements

A mobile cloud approach enables developers to build applications designed specifically for mobile users without being bound by the mobile operating system and the computing or memory capacity of the smartphone. Mobile cloud computing centered are generally accessed via a mobile browser from a remote webserver, typically without the need for installing a client application on the recipient phone.

This concept is also sometimes referred to as MoClo, a combination of MObile CLOud.

Techopedia Explains Mobile Cloud Computing

Think of moble cloud computing as a mashup of mobile development and cloud computing. It provides a mobile user a feature-rich application delivered over the Internet and powered by cloud-backed infrastructure.

Most applications built for smartphones requires intensive computing power and software platform support for application execution. Many low-end but browser-enabled mobile phones are unable to support such applications. With the advent in mobile cloud computing, the resources in terms of computing, storage and platfrom support required to execute these applications are available through the cloud and, in theory, a greater number of devices can be supported. It’s important to emphasize the "in theory" aspect of the mobile cloud. While there is much potential, development in this area is still in its infancy.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…