Service Migration

Why Trust Techopedia

What Does Service Migration Mean?

Service migration is a concept used in cloud computing implementation models that ensures that an individual or organization can easily shift between different cloud vendors without encountering implementation, integration, compatibility and interoperability issues.

Advertisements

Service migration is a technique by which an application, infrastructure or any cloud-hosted applications or services are prevented from being locked into a single vendor. Service migration also defines the process and framework by which these applications can be deployed on another cloud vendor or supported private cloud architecture.

Techopedia Explains Service Migration

Service migration concepts primarily deal with the process of effectively transferring or migrating a cloud-hosted application to another cloud provider or within a private cloud facility. The entire process of service migration is composed of several different processes and techniques depending on the complexity of the application or service to be migrated.

Service migration also incorporate other development best practices by designing and developing the cloud infrastructure on open standards and frameworks.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…