Syncdocs

Why Trust Techopedia

What Does Syncdocs Mean?

Syncdocs is a data backup, file synchronization and sharing application that keeps files, data and folders on a client workstation in sync with Google Docs online.

Advertisements

Syncdocs is a software application that enables users to synch files and folders across client installed machines, create backups of data on the Google Docs cloud and share data with different users. Syncdocs is similar to Live Sync, which provides a data backup and file synchronization solution for Microsoft Office Web applications.

Techopedia Explains Syncdocs

Syncdocs provides a single user interface to save, synchronize and share data, files and folders with users on different PCs, devices and on Google Docs cloud storage. Sync docs supports Google Docs by default and is installed as an application on a client machine, selecting the required file and folders to be backed up and synchronizing the data on all the locations to ensure its integrity and originality.

Syncdocs works on most operating system and devices, and is accessible from the desktop, mobile devices and the Internet. It ensures authenticated access control on shared data with the customizable user permissions and editing policies. Syncdocs also supports version control and keeps previous versions of a file to revert back to changes if required.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…