Virtual Dedicated Server

Why Trust Techopedia

What Does Virtual Dedicated Server Mean?

A virtual dedicated server (VDS) is an Infrastructure as a Service (IaaS) cloud offering that allows users to provision an isolated server over the internet. It provides functionality and resources similar to an in-house server but is managed on a rental basis by a cloud service provider.

Advertisements

A VDS provides small to full-scale server instances, depending on the provider’s resource requirements and capabilities.

Techopedia Explains Virtual Dedicated Server

As one of the most popular cloud service offerings, a VDS provides users the ability to lease a managed but dedicated server to develop, deploy and host web applications. Once provisioned to a client, a VDS is not shared with other customers and, thus, does not offer multi-tenancy.

A VDS is a composite of complete server hardware, along with the operating system (OS), which is powered by a remote access layer that allows end users to globally access their server via the Internet.

Although a VDS is similar to a virtual private server (VPS), there are slight differences. A VDS provides a remote dedicated server, while a VPS is a virtual machine (VM) on top of a physical server that hosts VPS instances and shares host machine resources.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…