Bit Rate

Why Trust Techopedia

What Does Bit Rate Mean?

Bit rate refers to the rate at which data is processed or transferred. It is usually measured in seconds, ranging from bps for smaller values to kbps and mbps.

Advertisements

Bit rate is also known as bitrate or data rate.

Techopedia Explains Bit Rate

In networking and digital telecommunications, bit rate refers to the per-second measurement of data that passes through a communications network. In this context, bit rate is synonymous with data transfer rate (DTR).

For multimedia encoding, bit rate refers to the number of bits used per unit of playback time, such as video or audio after compression (encoding). Multimedia size and output quality often depend on the bit rate used during encoding.

Therefore, in both cases:

BR = D ÷ T

Where:

BR = Bit Rate
D = Amount of Data
T = Time (usually seconds)

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…