WaveMaker

Why Trust Techopedia

What Does WaveMaker Mean?

WaveMaker is a graphical and open-source application development environment (ADE). It provides rapid application development (RAD) tools, which are used to build Web applications, including Web forums and order entry forms. Compatible with Windows, Linux and Mac OS, WaveMaker applications run on a standard Java server.

Advertisements

WaveMaker’s essential components are WaveMaker Studio and WaveMaker Runtime Framework. WaveMaker Studio runs in a Web browser to facilitate drag-and-drop Web application development. WaveMaker Runtime Framework is included in the Studio application.

Techopedia Explains WaveMaker

WaveMaker provides process automation for the creation of cloud software applications and Java Web applications. It houses a visual RAD platform and is available as a hosted development environment.

Web developers often use WaveMaker to develop Ajax applications by integrating the Spring Framework, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) and Ajax Visual Studio. Application source code generated by the WaveMaker Community edition are licensed under Apache.

WaveMaker may be used for the following purposes:

  • To prototype documents and Web applications without database or coding knowledge
  • To develop form-driven Web applications without coding
  • To quickly design rich Internet applications – even without Java knowledge
  • To design scalable Enterprise as a Service (EaaS) and Software as a Service (SaaS) applications
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…